Kjøpsvilkår 

Versjon 2019: 1 gjeldende fra 01 februar 2019. 

Som forbruker som handler hos Pure Grow AS («Amon Pure Grow») omfattes du av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven. 

1. Anvendelsesområde
Pure Grow sine generelle kjøpsbetingelser for forbrukere gjelder fra og med ovenstående dato.   

2. Produktinformasjon 
Varene som presenteres via Pure Grow sine hjemmesider utgjør Pure Grows ordinære sortiment. Generell informasjon om produktene på Pure Grow nettside (inkludert informasjon om et produkts egenskaper og funksjon) er gitt på de respektive produktsidene.  

3. Pris og frakt 
Prisene på Pure Grows hjemmeside oppdateres i sanntid og vises inklusive moms. Prisene angis i norske kroner, frakt kommer i tillegg på hver enkelt bestilling, i henhold til informasjonen nedenfor. 

Pure Grow forbeholder seg retten til å endre priser på hjemmesiden og på andre publikasjoner uten foregående varsel. Mellom Pure Grow og kunden gjelder fastsatt pris om ikke annen avtale gjelder. 

Frakt tilkommer på alle ordrer. Grunnkostnaden er 49 kr per ordre for varer som leveres med post. Abonnementskunder slipper fraktkostander, da Pure Grow dekker disse.  

4. Betalingsvilkår 
Som kunde vet og aksepterer du at å gjennomføre et kjøp på Pure Grows nettside innebærer et betalingsansvar. 

Betaling kan gjøres med bankkort utstedt i Norge. Kunden kan betale med faktura eller med bankkort utstedt i Norge. Fakturering foregår via Pure Grow AS’ samarbeidspartner Klarna AS, tidligere Kreditor Europe AS. Kunden samtykker i at det innhentes opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer som et ledd i kredittvurderingen. Kunden aksepterer ved å oppgi sin mailadresse at gjenpartsbrev sendes elektronisk til den oppgitte e-postadresse, alternativt sendes manuelt til kundens Folkeregistrerte adresse. 

Mer informasjon om våre betalingsvilkår finner du her 

5. Bestilling og ordrebekreftelse
Ved å gjennomføre et kjøp hos Pure Grow aksepterer du disse kjøpsvilkårene. Gjennom å akseptere kjøpsvilkårene forplikter du deg til å følge vilkårene i sin helhet. 

Kjøper må være myndig og over 18 år. 

Ved ordre sendes en bekreftelse som tituleres bestillingsbekreftelse på e-post. Bekreftelsen gir informasjon om innholdet i bestillingen. I forbindelse med at ordren ekspederes fra Pure Grows lager får kunden melding med en ordrebekreftelse om at ordren er på vei, samt faktura. Bindende avtale er inngått ved utsendelse av ordrebekreftelse til kunden. 

6. Endring/avbestilling av ordre
Du har mulighet til å endre ordren kostnadsfritt fram til at leveransen har blitt pakket hos Pure Grow. Endring kan skje pr telefon til ordreavdelingen på 22 52 30 00 eller pr e-post:kundeservice@puregrow.no. Kunden kan ikke endre ordren etter at ordren er pakket. OBS! Dersom du betaler ordren på forskudd kan ingen endringer utføres i ordren som gjør ordren dyrere, etter at betalingen er gjennomført! 

Som kunde har du mulighet til å avbestille ordren kostnadsfritt fram til leveransen er klar for henting på ditt postkontor/utleveringssted. Avbestilling kan skje pr e-post: kundeservice@puregrow.no. Dersom ordren er ekspedert av Pure Grow kan du likevel avkreves en kostnad for uavhentet pakke (p.t. 300 kr inkl. moms) samt eventuelle andre kostnader Pure Grow har hatt grunnet avbestillingen. 

7. Abonnement
Pure Grow selger et utvalg produkter på løpende abonnementsbasis, med første levering ved bestilling og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver 4. -6. uke. Abonnementet løper til du selv sier det opp , senest 14 dager før ny levering. Oppsigelse gjøres via e-post til kundeservice@puregrow.no eller pr. telefon til kundeservice på 22 52 30 00

8. Bindingstid abonnement
Det finnes ingen bindingstid på våre abonnementsløsninger, og kan sies opp senest 14 dager før ny levering

7. Leveranse 
Så lenge bestillingen utføres før kl. 15:30, og produktene finnes på lager, ekspederes ordren som regel samme dag. Ordrebekreftelse sendes bare ut via e-post, og bare til den adressen kunden oppgir ved bestilling. 

Leveringstiden for varer som finnes på lager er 1-3 dager. Lagerstatus «Bestillingsvare» innebærer at varen eventuelt kan ha lengre leveringstid. Om en leveranse er forsinket vil Pure Grow informere deg om dette på den e-postadressen du har angitt. Informasjon gis også om ny leveringstid. Du har rett til å heve kjøpet kostnadsfritt om du ikke aksepterer den nye foreslåtte leveringstiden ved å kontakte Pure Grow på 22 52 30 00 eller kundeservice@puregrow.no. 

Din ordre leveres til nærmeste postkontor. Dersom varen er en enkel forsendelse leveres den i kundens postkasse. 

Varer kan ikke hentes hos Pure Grow. Ordre hos Pure Grow kan dessverre ikke leveres delvis. Får du postleveranse med landpostbud kan du dessverre ikke bestille hjemleveranse av postpakke. 

Pure Grow har ansvar for varen fram til at den er levert til kunden. 

Leveranse skjer bare til adresser i Norge. Leveringsadresse skal være en gate-/veiadresse, og ikke postboksadresse, i henhold til Brings betingelser for pakkepost. 

For forsendelser som ikke har blitt hentet eller avbestilt debiteres en avgift for transport og administrasjon. Avgiften er for øyeblikket 300 kr. Vær klar over at dersom du angrer ditt kjøp og vil returnere varen, må du først hente ut varen og deretter returnere den i henhold til disse vilkår. 

8. Angrerett
Forbrukeren har i følge angrerettloven i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Pure Grow innen 14 dager fra den dagen forbrukeren tok imot det siste partiet eller siste delen av ordren. Angreretten gjelder ikke der forseglingen har blitt brutt. Angreretten gjelder ikke bedrifter. 

Forbrukeren har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt, men må selv stå for returens fraktkostnader. 

Dersom du vil benytte angreretten må du registrere ny sak via din ordrehistorikk på Pure Grows hjemmeside www.puregrow.no  eller kontakte Pure Grows kundeservice på e-post kundeservice@puregrow.no og oppgi ordre- eller fakturanummer for å få tildelt et returnummer som pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Du vil alltid få tilsendt ett angrerettskjema når du bestiller en vare hos Pure Grow. Dette skjemaet finner du på baksiden av plukklisten som i fysisk form ligger med i pakken du har bestilt. 

Det beløp som du betalte for varen inklusivt opprinnelig fraktkostnad vil tilbakebetales senest innen 14 dager etter mottak av ditt varsel om utøvelse av angreretten, forutsatt at Pure Grow innen dette tidspunkt har fått varene i retur, eller dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling kan skje ved bruk av et annet betalingsmiddel enn det som ble benyttet som betaling. 

Du har rett til å undersøke varen i den utstrekning som er påkrevd for å fastslå varens art, egenskaper eller funksjon. Du kan likevel måtte erstatte Pure Grow for varens verdireduksjon om varen er blitt brukt eller håndtert utover det som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper eller funksjon. Slikt prisavslag kan beløpe seg til varens totale pris. 

Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Pure Grow ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten. Pure Grow tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Pure Grow for å få opprettet retursak. 

 

9. Åpent kjøp
Selv etter at angreretten har utløpt kan du angre et kjøp. Pure Grow aksepterer retur mot fullstendig tilbakebetaling av kjøpesummen i 30 dager etter faktureringsdato. Forbrukeren har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader. For å ha rett til åpent kjøp skal forsendelsen være uåpnet, varen skal verken være brukt eller ødelagt. Åpent kjøp gjelder bare privatpersoner, ikke bedriftskunder. For bedriftskunder gjelder returrett på uåpnet forsendelse i 10 dager fra faktureringsdato. 

10. Reklamasjon
Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Pure Grow innen rimelig tid. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer. 

Ved reklamasjon, kontakt Dustin homes kundeservice via e-postadressen kundeservice@puregrow.no  eller via Pure Grows hjemmeside www.puregrow.no, og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjonen. Da får du et returnummer, samt en forhåndsbetalt fraktseddel for å returnere produktet. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere. 

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Pure Grow så bør varen være på plass hos Pure Grow innen to uker etter at returnummeret er utstedt. 

Når varen er returnert og reklamasjonen godkjent kompenserer Pure Grow deg i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven gjennom reparasjon av eksisterende produkt, et nytt, tilsvarende produkt eller ved at du får tilbake din betaling for produktet (inkl. eventuelle øvrige kostnader). 

Pure Grow kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel om din beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Pure Grow finner at varen er feilfri faktureres en avgift som for øyeblikket er 300 kr inkl. moms for å dekke Pure Grows kostnader i forbindelse med returen. 

11. Retur 
Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket ytteremballasje godkjent av posten (for eksempel brun wellpapp). Eventuelle transportskader faktureres deg som kunde. 

Ved å benytte deg av åpent kjøp eller reklamasjon står du for kostnaden for retur og du har ansvar for produktet til det er kommet i Pure Grows besittelse. Ved godkjent reklamasjon får du kompensasjon for fraktkostnad. 

Ved retur med Pure Grows utsendte adresselapp (som fås ved kontakt med Pure Grow for bruk av angrerett) overtar Pure Grow risikoen for vare fra det tidspunkt du overlater den på posten.  

12. Transportskader 
Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Bring kundetjeneste på telefonnummer 23 14 76 00 og til Pure Grow på e-post: kundeservice@puregrow.no. Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Pure Grow og Bring, i henhold til det ovenstående. 

13. Ansvarlig for feil 
Om det foreligger feil som Pure Grow har ansvar for, så påtar Pure Grow seg at på egen bekostning bøte på feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen, dersom dette kan skje uten vesentlig kostnad og ubeleilighet for Pure Grow.  

Pure Grows ansvar som følge av feil ved varen er begrenset til det som angis i disse kjøpsvilkårene, samt det som følger av forbrukerkjøpsloven.  

14. Kundekonto 
Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Pure Grows nettside skal håndteres slik at de ikke gjøres kjent for uvedkommende. Ved å gi dine innloggingsdetaljer til noen andre bekrefter du at den personen har rett til å gjøre bestillinger i ditt navn og at du er ansvarlig for betaling av slike bestillinger. Om du tror at noen uvedkommende har tilgang til dine innloggingsdetaljer plikter du å umiddelbart meddele Pure Grow dette og å bytte ditt passord. 

 

15. Personopplysninger 
Informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger finnes i våre Retningslinjer for personvern. 

 

16. Immaterielle rettigheter 
Innholdet på Pure Grows nettside eies av Pure Grow AS eller deres lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringsrettslige og immaterialrettslige lover, hvilket innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke kan kopieres eller på noen annen måte brukes uten skriftlig godkjennelse fra Pure Grow. 

Utskrift eller annen kopiering av materialet er tillatt for eget, privat og ikke-kommersielt bruk, med mindre noe annet fremgår av det aktuelle dokumentet, og så fremt informasjonen ikke kopieres til noe nettverk eller offentliggjøres i media, at dokument og tilhørende grafikk ikke modifiseres eller endres, bilder ikke distribueres uten tilhørende tekst eller at tekst siteres utenfor sin sammenheng, og alle innehavere av opphavsrett angis i alle tilfeller. 

Ut over dette er det forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, overlate, eller utnytte materialet eller deler av det uten på forhånd ha fått skriftlig samtykke fra Pure Grow. 

17. Tvist
En eventuell tvist kan henvises til Forbrukerrådet. Pure Grow har som policy å følge Forbrukerrådets anbefalinger. 

18. Annet 
Force majeure, Pure Grow kan ikke holdes ansvarlig for forhindringer som står utenfor vår makt, for eksempel forstyrrelser i produksjon, lynnedslag, langvarige strømavbrudd, streik eller andre uforutsette hendelser. 

Fakta og prisinformasjon, dokumenter og tilhørende grafikk som publiseres på denne serveren kan inneholde for trykk- og/eller tekniske feil, samt at den ønskede varen er utsolgt.  

De opplysninger som gis på hjemmesiden utgjør og manifesterer ikke annet om anvendelighet, bruksområde, garanti eller lignende enn det som direkte angis. 

Pure Grow forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inklusive men ikke begrenset til priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten foregående varsel, samt retten til når som helst å gjøre forbedringer og/eller endringer i alt av innhold på denne serveren uten plikt til å informere om dette. Slike endringer gjelder ikke for allerede inngåtte kjøpsavtaler. 

Publiserte fakta- og prisinformasjoner, dokument, grafikk med mer kan inneholde tekniske og/eller typografiske feil. Pure Grow fraskriver seg alt ansvar i forhold til denne typen informasjon så vel som annen referert informasjon og/eller dokument i eller lenket til denne publikasjonen. 

Aktuelle tilbud gjelder så lenge det finns varer på lager, om ingenting annet opplyses. Pure Grow forbeholder seg retten til når som helst å endre disse kjøpsvilkårene. 

Alle produkter som Pure Grow selger kan brukes i Norge. 

Pure Grow og/eller respektive leverandører har ikke noe ansvar for at informasjonen i dokument og tilhørende grafikk som publiseres på serveren kan være brukbar i andre sammenhenger. Samtlige slike dokument og denne typen tilbehør drives i til enhver tid eksisterende form, uten noen som helst garanti. 

Bruk for andre formål enn de som er angitt ovenfor, og som heller ikke Pure Grow har gitt sin uttrykkelige tillatelse til, er ulovlig og kan medføre straffe- og erstatningsansvar. 

19. Forbrukerklager 

Om ditt Pure Grow-produkt er mangelfullt er du alltid velkommen til å kontakte Pure Grows kundeservice. Du når vår kundeservice på telefonnummer 22 52 30 00, eller via chattefunksjonen på vår hjemmeside.  

Om du likevel ikke er fornøyd etter at vår kundeservice har behandlet din reklamasjon, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

Nærmere informasjon om hvordan du klager, finner du her: www.forbrukerradet.no/klageguide. 

 

20. Kontakt oss 

Pure Grow AS 
Adresse: Skiveien 144A, 1415 Oppegård
Kundeservice: 
22 52 30 00
E-post: 
post@puregrow.no
Org.nummer: 921 699 3959
VAT: NO921699395MVA